پرواز ایرفرانس پس از هشت سال با مهمانداران با حجاب وارد ایران شد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
پرواز ایرفرانس پس از هشت سال با مهمانداران با حجاب وارد ایران شد

نخستین هواپیمای شرکت هوایی ایر فرانس بعد از هشت سال، عصر یکشنبه ۲۹ فروردین از مبدأ پاریس، در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین نشست. به دنبال آغاز تحریم های بین المللی علیه ایران و پس از قطع پروازهای این شرکت هواپیمایی فرانسوی در سال ۲۰۰۸ میلادی، این نخستین بار است که یک هواپیمای ایر فرانس وارد ایران می شود.

پیش از این گروهی از مهمانداران زن ایرفرانس گفته بودند به دلیل اجبار برای داشتن حجاب به ایران سفر نمی کنند، اما ایرفرانس پذیرفتن مأموریت ایران را برای مهمانداران خود اختیاری کرد.

یک مهماندار فرانسوی که پذیرفته با حجاب به ایران برود، می گوید: «من روسری سرم می کنم چون قانون ایران این گونه است. مدارا و تحمل رسم و رسوم و فرهنگ های دیگر هم از ارزش های ایرفرانس است.»

وزیر حمل و نقل فرانسه، مدیر عامل شرکت ایرفرانس و مدیر عامل شرکت بوئینگ از مسافران هواپیمای فرانسوی بودند.