رأی گیری برای عزل روسف در مجلس عوام برزیل

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
رأی گیری برای عزل روسف در مجلس عوام برزیل

مجلس عوام برزیل روز یکشنبه طرح عزل رئیس جمهوری را به رأی می گذارد. بر اساس قانون اساسی برزیل برای عزل رئیس جمهوری باید دو سوم نمایندگان مجلس عوام و سپس اکثریت مجلس سنا به این طرح رأی مثبت بدهند. در این صورت او بار اول به مدت ۱۸۰ روز از سمت خود تعلیق خواهد شد و معاون او موقتا وظایف رئیس جمهوری را به عهده خواهد گرفت.

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل روز شنبه گفت: «رویه ای که علیه من در مجلس عوام در پیش گرفته اند بزرگ ترین تخلف سیاسی و قضایی در تاریخ ماست. برزیل یک کشور دموکراتیک است و شایسته چنین مضحکه ای نیست. من از تمام مردم می خواهم که فریب نخورند.»

خانم روسف متهم به دست بردن در حساب بودجه دولتی برای پنهان کردن کسری بودجه است. پلیس برزیل برای تظاهرات مخالفان و موافقان رئیس جمهوری در روز یکشنبه در برابر پارلمان خود را آماده کرده است.