مخالفت رهبر حزب کارگر بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفت رهبر حزب کارگر بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا روز پنجشنبه حمایت خود را از باقی ماندن این کشور در عضویت اتحادیه اروپا اعلام کرد. با این حال رهبر حزب کارگر تاکید کرد که انتقادهای وی و همفکرانش به این اتحادیه همچنان پا برجاست.

بانک انگلستان اعلام کرده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند به اقتصاد این کشور «لطمه ای جدی» بزند.

آقای کوربین گفت: «برای سال ها، من و بسیاری دیگر، از بسیاری از تصمیم های اتحادیه اروپا انتقاد کرده ایم و من منتقد سخت کاستی های این تصمیم گیری ها باقی مانده ام. از نقص پاسخگویی دموکراتیک آن تا فشارهای نهاد هایش برای مقررات زدایی یا خصوصی سازی خدمات عمومی. بنابراین اروپا نیازمند تغییر است ولی تغییر تنها از همکاری در اتحادیه اروپا حاصل می شود.»

با نزدیک شدن به بیست و چهارم ژوئن، موعد برپایی همه پرسی در بریتانیا بر سر ترک اتحادیه اروپا، اعتماد عمومی به دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور با هشت درصد سقوط به ۲۱ درصد تنزل یافته است.

همچنین تازه ترین نظرسنجی از هزار و ۶۹۳ شهروند در ماه آوریل نشان می دهد که ۳۹ درصد به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای می دهند. این در حالی است که ۱۷ درصد رای دهندگان هنوز تصمیم نگرفته و ۵ درصد نیز گفته اند که در این همه پرسی شرکت نمی کنند.

از سوی دیگر بانک انگلستان اعلام کرده است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند به اقتصاد این کشور «لطمه ای جدی» بزند. صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش اش از چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی رشد اقتصادی بریتانیا را از ۲ و ۲ دهم درصد، به یک و ۹ دهم درصد برای سال ۲۰۱۶ کاهش داده است.