تسکو سرانجام به بیلان مالی مثبت دست یافت

تسکو سرانجام به بیلان مالی مثبت دست یافت
نگارش از Euronews

شرکت بریتانیایی تسکو، صاحب فروشگاههای زنجیره ای در سال مالی منتهی به ماه فوریه به سود خالصی معادل ۱۳۸ میلیون پوند دست یافته است. فروش سالانه این

شرکت بریتانیایی تسکو، صاحب فروشگاههای زنجیره ای در سال مالی منتهی به ماه فوریه به سود خالصی معادل ۱۳۸ میلیون پوند دست یافته است.

فروش سالانه این کمپانی نیز یک دهم درصد رشد داشته و کمی بیش از ۴۸ میلیارد پوند گزارش شده است.

تسکو در حالی به بیلان مالی مثبت رسیده که در سال گذشته متحمل ضرر و زیان سنگینی معادل ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند شده بود. افت بازار بریتانیا در این زمان عامل اصلی ضرر شرکت تسکو معرفی شده است.

مطالب مرتبط