واکنش یک قربانی تعرض جنسی نسبت به تصمیم اخیر کلیسای کاتولیک فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش یک قربانی تعرض جنسی نسبت به تصمیم اخیر کلیسای کاتولیک فرانسه

در پی تصمیم اخیر کلیسای کاتولیک فرانسه برای مقابله با تعرض جنسی کشیش ها به کودکان، خبرنگار یورونیوز به سراغ فرانسوا دوو، رئیس انجمن بیان آزاد در لیون رفته است. او هم اکنون ۳۷ سال دارد و به گفته خودش قربانی تعرض جنسی کشیش پرینا بوده است.

در ارتباط با تصمیم اخیر کلیسای کاتولیک فرانسوا دوو گفت: «به نظر می رسد که تدابیر چندگانه و متنوعی که در نظر گرفته شده تحولی واقعی باشد. گام هایی برداشته شده و با اینکه این تصمیمات خیلی خوب و بجاست اما خیلی چیزها باقی مانده است.»

رئیس انجمن بیان آزاد به خبرنگار یورونیوز گفت که چند تن از قربانیان تجاوز جنسی با فرستادن ایمیل یا نامه به این انجمن از سوءاستفاده هایی که از آنها شده پرده برداشته اند. او افزود: «آنچه به فوریت انتظارش را دارم این است که اسقف اعظم بارابان از مقامش برکنار شود. بیش از پانزده روز است که او در پستش باقی مانده. این آدم باید از مقامش برکنار شود. تا وقتی این اتفاق نیافتد من اعتمادی نخواهم داشت.» اشاره او به فیلیپ بارباران، اسقف کلیسای کاتولیک لیون است که در کانون این رسوایی قرار دارد.

فرانسوا دوو که به گفته خودش بارها در زمینه تعرض جنسی کشیش ها با واتیکان تماس داشته این کلیسا و تمام اسقف های آن را به بی اعتنایی نسبت به افشاگری اش متهم کرد و گفت: «من سعی کردم نه تنها با مقام های وابسته به پاپ بلکه دست کم با پنچ مقام مسئول در واتیکان تماس بگیرم. حتی یک کاردینال هم حاضر نشد به تلفن من جواب دهد. و به تمام منشی ها گفتم که توجه کنید این موضوع مایه عذاب این نهاد خواهد شد. برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته باید تصمیماتی گرفته شود. بی تردید اقداماتی در اولویت است اما برای انجام آنها در وهله نخست باید اعتماد را بازگرداند.»

چند سالی است که رسوایی جنسی در کلیساهای کاتولیک سر و صدا بپا کرده و نگرانی سازمان های بین المللی را برانگیخته است.