شبکه تروریستهای اروپا از هم نپاشیده است

شبکه تروریستهای اروپا از هم نپاشیده است
نگارش از Euronews

بدنبال بازداشت محمد عبرینی، تروریستی که گفته می شود در انفجارهای فرودگاه بروکسل دست داشته، مقامات امنیتی بلژیک اعلام کرده اند عاملان حملات فرودگاه

بدنبال بازداشت محمد عبرینی، تروریستی که گفته می شود در انفجارهای فرودگاه بروکسل دست داشته، مقامات امنیتی بلژیک اعلام کرده اند عاملان حملات فرودگاه بروکسل از واحدهای تروریستی در سوریه دستور گرفته بوده اند.

ظاهرا، محمد عبرینی گفته است بدنبال بازداشت صلاح عبدالسلام، سازمان دهنده حملات ماه نوامبر پاریس، او و همقطارانش نگران تنگ شدن حلقه پلیس بدور آنها بوده و با شتاب، حملات بروکسل را سازماندهی و اجرا کردند.

در این میان، وزیر دادگستری بلژیک گفته است یافتن رد پای تروریستهایی که هدفشان را تغییر می دهند، بسیار دشوار است: «وقتی قصد (حمله تروریستی) در میان باشد، محل اجرای آن در مرحله دوم قرار می گیرد. در داخل یک کشور، اگر امنیت یک ناحیه را تضمین کنید، ناحیه دیگری در معرض خطر قرار می گیرد.»

یک کارشناس تروریسم در بلژیک می گوید شبکه تروریستها از هم نپاشیده است زیرا یکی از رهبران حملات تروریستی گفته است حدود نود نفر را آموزش داده و به فرانسه و بلژیک فرستاده بوده است.

توماس رناد از انستیتوی روابط بین الملل به گزارشگر یورونیوز گفت: «عبدالحیمد اباعود پیش از مرگ گفت نود تروریست را آموزش داده و به فرانسه و بلژیک فرستاده است. امروز حدود چهل تا پنجاه نفر آنها کشته و دستگیر شده اند، اما هنوز بقیه آنها آزادند.»

هرچند بدنبال حملات تروریستی، سیستم متروی بروکسل تا حد بسیاری ترمیم شده است، اما ترافیک پایتخت بلژیک بویژه در جهت فرودگاه همچنان بسیار سنگین است.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

حملات پاریس