پلیس مرزی مقدونیه برای متفرق کردن پناهجویان به گاز اشک آور متوسل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس مرزی مقدونیه برای متفرق کردن پناهجویان به گاز اشک آور متوسل شد

پلیس مقدونیه برای متفرق کردن پناهجویانی که پشت حصارهای مرز یونان-مقدونیه تجمع کرده بودند گاز اشک آور پرتاب کرد. این درحالی است که مقدونیه ادعا می کند که پلیس یونان بوده که دست به این اقدام زده است.

گفته می شود پلیس زمانی به گاز اشک آور متوسل شد که شماری از پناهجویان در پشت حصارهای مرزی تجمع کردند و خواستار بازگشایی آن شدند و به زور اقدام به گذشتن از سیم خاردارها کردند. در پی این حادثه شماری از پناهجویان غش کردند. پلیس مرزی مقدونیه پیشتر نیز از گاز اشک آور استفاده کرده بود.

یکی از پناهجویان گفت: «امروز دیگر این موضوع قطعی شده برای ما. یا از مرز عبور می کنیم یا در یونان می میریم. این آخرین روز و آخرین امید ماست. به اندازه کافی منتظر راه حل های اروپایی و نشست های ژنو۱، ۲،۳ و … بوده ایم.»

طی روزهای اخیر در اردوگاه پناهجویان ادمنی این شایعه بر سر زبان ها افتاده بود که قرار است مقدونیه مرز خود را باز کند. از یک ماه و نیم پیش، با بسته شدن مسیر بالکان بیش از یازده هزار نفر در اردوگاه ادمنی به برچیده شدن این سیم خاردارها چشم دوخته اند.

توافق بین آنکارا و بروکسل بر سر بازگرداندن پناهجویانی که از طریق ترکیه وارد خاک یونان شده اند موجب نگرانی بیشتر مهاجران این اردوگاه نسبت به سرنوشتشان شده است.