مهاجران اخراج شده از یونان وارد ترکیه شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجران اخراج شده از یونان وارد ترکیه شدند

انتقال اجباری مهاجران از یونان به ترکیه پس از وقفه ای کوتاه از سر گرفته شد و حدود ۴۵ مهاجر با کشتی از جزیره لسبوس یونان به بندر دیکیلی در استان ازمیر ترکیه منتقل شدند. بسیاری از سرنشینان این کشتی اهل پاکستان هستند که تقاضای پناهندگی آنها رد شده بود.

انتقال این مهاجران بر اساس توافقنامه بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا صورت می گیرد که در چارچوب آن، همه مهاجران غیرقانونی که از ترکیه به جزایر یونان می روند باید با هزینه اتحادیه اروپا به ترکیه برگردانده شوند. از طرفی به ازای هر یک تبعه سوریه که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک سوریه ای ساکن ترکیه که تقاضای پناهندگیش پذیرفته شده، باید بتواند بطور قانونی در اروپا اقامت کند.

روز جمعه شماری از فعالان حامی حقوق مهاجران تلاش کردند مانع عملی شدن انتقال اجباری مهاجران شوند. یکی از این فعالان خود را در آب انداخت تا اجازه ندهد کشتی حامل پناهجویان حرکت کند. اما این کشتی با اسکورت گارد ساحلی یونان، کار خود را انجام داد.

مهاجرانی که از کشورهایی بدون جنگ مانند ایران یا پاکستان هستند، بیشتر با خطر اخراج از یونان روبرویند.