اوراق پاناما و پارلمان اوکراین پروشنکو را به توییت دفاعی واداشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اوراق پاناما و پارلمان اوکراین پروشنکو را به توییت دفاعی واداشت

نام پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین در میان ده ها تن از مقامات دولتی و چهره های سیاسی جهان در اسناد موسوم به «اوراق پاناما» جای دارد که متهم به دور زدن تحریم ها، پولشویی و فرار مالیاتی هستند.

پترو پوروشنکو، روز دوشنبه در دفاع از خود در دو پیام توییتری اعلام داشت پس از «رسیدن به مقام ریاست جمهوری مدیریت دارایی هایش را به شرکت های مشاور و مؤسسات حقوقی واگذار کرده است» و «به باورش اولین مقام بلندپایه دولت اوکراین است که به پرداخت مالیات و اعلام دارایی خود پایبند است.»

وادیم مدودف از یک مؤسسه حقوقی معتقد است که قوانین موجود در اوکراین و نیز استانداردهای بین المللی مغایر با «مدیریت دارایی های یک مقام سیاسی در اوکراین نیست».

اما آندری ماروسوف از سازمان شفافیت بین الملل نسبت به جای گرفتن نام پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین در اسناد موسوم به «اوراق پاناما» به دیده تردید و احتیاط می نگرد.

وی می گوید:«اگر راس دولت در اظهار دارایی اش صادق نبوده باشد هرگونه مبارزه ضدفساد در کشور لطمه جدی خواهد دید چرا که اگر چنین بوده باشد هیچ مقام دولتی دیگر در این کشور خود را موظف و ملزم به پیروی از قوانین نخواهد دانست.»

پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین پیام های توییتری اش را پس از آن منتشر کرد که نمایندگان پارلمان این کشور بدنبال ظهور نام وی در «اوراق پاناما» خواستار انجام تحقیقات شدند.