تظاهرات حامیان دیلما روسف در شهرهای برزیل

تظاهرات حامیان دیلما روسف در شهرهای برزیل
نگارش از مهران احمدی

ده ها هزار نفر از هواداران دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل روز پنجشنبه در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات مخالفت خود را

ده ها هزار نفر از هواداران دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل روز پنجشنبه در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات مخالفت خود را با استیضاح رئیس جمهور این کشور اعلام کردند.

مجلس نمایندگان برزیل قرار است در ماه جاری موافقت یا مخالفت خود را با استیضاح دیلما روسف در مجلس سنای این کشور اعلام کند. مخالفان دولت از مخدوش کردن حسابهای دولتی به عنوان دلیل طرح استیضاح نام می برند.

در صورت موافقت مجلس نمایندگان با استیضاح رئیس جمهور، مجلس سنای برزیل باید در مورد برکناری وی تصمیم بگیرد.

لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل و از اعضای فعلی کابینه برزیل می گوید: «در یک طرف کسانی قرار دارند که می خواهند دموکراسی را زیر پا بگذارند و با طرح استیضاح بدون پایه و اساس قانونی موافقت کنند. استیضاح بدون پایه و اساس قانونی کودتاست. در طرف دیگر کسانی قرار دارند که به دموکراسی معتقدند و با جان و دل از آن دفاع می کنند.»

بسیاری از هواداران دیلما روسف طرح استیضاح او را مقابله با دموکراسی در این کشور می دانند.

یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات حامیان دیلما روسف می گوید: «زمان دیکتاتوری نظامی من زندانی سیاسی بودم و از دست پلیس فرار کردم و در این کلیسا پنهان شدم، ما دیگر چنین چیزی را نمی پذیریم. حتی کسانی که از استیضاح دیلما روسف دفاع می کنند به خاطر مبارزه ما می توانند چنین کنند. ما مبارزه کردیم تا آنها نیز آزادی بیان داشته باشند.»

موقعیت دیلما روسف در روزهای اخیر و با خروج حزب جنبش دموکراتیک برزیل از دولت این کشور تضعیف شده است.

خروج این شریک ائتلافی از دولت پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور برزیل، لولاداسیلوا را وارد کابینه خود کرد. این در حالی است که مخالفان دیلما روسف اعطای سمت دولتی به رئیس جمهور سابق این کشور را اقدامی در راستای مصونیت بخشی به وی و جلوگیری از محاکمه او به اتهام پولشویی و فساد مالی می دانند.

مطالب مرتبط