ثبت رکورد سرعت ۲۵۵ کیلومتر در ساعت توسط اسکی باز ایتالیایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ثبت رکورد سرعت ۲۵۵ کیلومتر در ساعت توسط اسکی باز ایتالیایی

ایوان اُریگونه، رکورد سرعت در اسکی را شکست. سرعت این اسکی باز ایتالیایی حین پایین آمدن از پیست «شابریر» فرانسه به ۲۵۴.۹۵۸ کیلومتر در ساعت رسید که یک رکورد محسوب می شود.

سه اسکی باز سریع دنیا روز شنبه برای شکستن رکورد سال ۲۰۱۵ یعنی ۲۵۲.۶۳۲ کیلومتر در ساعت با یکدیگر رقابت کردند. سایمون بیلی با ۲۵۲.۸۰۹ کیلومتر سرعت رکورد قبلی را شکست. پس از او سیمونه اُریتونه با سرعت ۲۵۲.۹۸۷ کیلومتر در ساعت رکورد جدید را بهتر کرد. تا اینکه نوبت به برادر کوچکترش رسید. ایوان اُریگونه همه را شگفت زده کرد و با ثبت سرعتی نزدیک به ۲۵۵ کیلومتر در ساعت، در ۲۸ سالگی سریعترین اسکی باز دنیا لقب گرفت. او رکورد قبلی را ۲.۳۲۶ کیلومتر در ساعت بهبود داد.

در قسمت زنان هم والنتینا گِرِجو ایتالیایی با سرعت ۲۴۷.۰۸۳ کیلومتر در ساعت ضمن اول شدن رکورد زنان در این ماده را نیز بهبود بخشید. کرین دُبوشه ریوول و سِلیا مارتینز با ثبت سرعت ۲۳۳.۰۱۰ کیلومتری در رده های بعدی قرار گرفتند.