نگرانی در مورد نیروگاههای هسته ای بلژیک؛ ادامه دستگیریها در بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگرانی در مورد نیروگاههای هسته ای بلژیک؛ ادامه دستگیریها در بروکسل

در ادامه اقدامات امنیتی در واکنش به حملات انتحاری در بروکسل، پلیس بلژیک با انجام عملیات گسترده ۹ مظنون را در محلات مختلف پایتخت و حومه آن دستگیر کرده است. این مظنونان به همدستی با عاملان حملات و یا تلاش برای انجام اقدامات تروریستی متهم اند.

در همین حال، رسانه های بلژیکی از قتل یک نگهبان شاغل در یکی از نیروگاه های هسته ای این کشور و به سرقت رفتن مجوز ورود او خبر می دهند. به دنبال انتشار این خبر، مقامات نیروگاهی مجوز ورود نگهبان مقتول را باطل کرده، و همزمان مراقبتهای حفاظتی را افزایش داده اند.

با این حال، مقامات دولتی هرگونه ارتباطی بین این حادثه و حمله احتمالی تروریستها به نیروگاههای هسته ای را رد کرده اند. پیشتر ادعا شده بود که سازمان دهندگان حملات انتحاری در بروکسل در صدد حمله به نیروگاههای هسته ای بوده اند، اما با دستگیری بعضی از اعضای داعش، برنامه خود را تغییر داده و فرودگاه و مترو را به عنوان اهدافی آسانتر مورد حمله قرار دادند.

از سوی دیگر، با گذشت چهار روز از این حملات، پایتخت بلژیک هنوز به روال عادی خود برنگشته است. یکی از ساکنان بروکسل می گوید: «حضور این همه پلیس و نیروی نظامی در خیابانها هم نمی تواند موجب آرامش و اطمینان خاطر شود. من تازه برای اولین بار بعد از حملات سوار مترو شدم، حس عجیبی بود، انگار سوار همان قطاری شده بودم که مورد حمله قرار گرفت.»

یکی دیگر از ساکنان بروکسل می گوید: «حال و هوای واقعاً غریبی است. مخصوصاً در مترو! انگار همه جا و همه چیز ساکت است. البته روز به روز بهتر می شود.»