دستمزد ۱۹ میلیونی مدیر اجرایی کردیت سوئیس با وجود ضرر میلیاردی این بانک

Access to the comments نظرها
نگارش از Pooneh Irani
دستمزد ۱۹ میلیونی مدیر اجرایی کردیت سوئیس با وجود ضرر میلیاردی این بانک

تیجان تیام، مدیر اجرایی بانک سوئیس کردیت حدود ۱۹ میلیون فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵ درآمد داشته است.

بنا بر آمار سالانه بانک سوئیس که روز پنج شنبه منتشر شده، آقای تیام که از ماه ژوئیه ۲۰۱۵ مدیریت این بانک زوریخی را برعهده دارد، در مدت پنج ماه مدیریت خود تنها حدود ۵ میلیون فرانک پاداش دریافت کرده است. این در حالی است که افت درآمد سرمایه گذاری بانکی در روز چهارشنبه، کردیت سوئیس را برای سرعت بخشیدن به برنامه کاهش هزینه ها تحت فشار قرار داده است.

آقای تیام روز چهارشنبه اعلام کرده است که او پیش تر درخواست کرده بود پاداش سال ۲۰۱۵ او تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

بیلان مالی سالانه بانک «کردیت سوییس» نشان می دهد این نهاد در سال ۲۰۱۵، برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۸، متحمل ضرر و زیانی معادل ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون یورو شده است.

افت فعالیتهای بخش سرمایه گذاری این بانک و اجرای برنامه های تجدید ساختار که توسط تیجان تیام، مدیرعامل در این زمان تدوین شده، منشاء بیلان منفی این نهاد معرفی شده است.