انفجارهای بروکسل تیتر نخست روزنامه های جهان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انفجارهای بروکسل تیتر نخست روزنامه های جهان

انفجارهای بروکسل تیتر نخست تمام روزنامه های بزرگ جهان در روز چهارشنبه است. روزنامۀ لوسوار، چاپ بروکسل در تیتر نخست خود بلژیکی ها را به حفظ روحیه فراخوانده است.

لیبراسیون چاپ پاریس برای صفحۀ نخست خود تصویری از نجات یافتگان در متروی بروکسل و تاریخ این انفجارها یعنی ۲۲ مارس ۲۰۱۶ را انتخاب کرده است.

ال پاییس با تیتر حملۀ تروریستی به اروپا به انفجارهای بروکسل پرداخته و دیلی میرور چاپ لندن نیز با حروف درشت، جوخۀ اعدام را در صفحۀ نخست خود به پیش چشم خوانندگان گذاشته است.

روزنامۀ تاز چاپ برلین نیز همانند لیبراسیون و با اندکی تغییر، عنوان اروپا سه شنبه ۲۲ مارس را انتخاب کرده است.

روزنامۀ نوتیساس چاپ پرتغال نیز با تیتر حمله به قلب اروپا به این انفجارها پرداخته و دو روزنامۀ الاخبار و الحیات با جملاتی مانند داعش اروپا در پایتخت ها حمام خون به راه انداخته است و ترس در اروپا به وقایع بروکسل پرداخته اند.

روزنامۀ بریتانیایی ایندیپندنت نیز تاریکی در قلب اروپا را برای صفحۀ نخست خود برگزیده است.