فرانتس بکن باوئر به پرداخت رشوه متهم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانتس بکن باوئر به پرداخت رشوه متهم شد

کمیته اخلاق فیفا تحقیقاتی را درباره نحوه واگذاری میزبانی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان آغاز کرده است.

شش عضو عالیرتبه ورزش آلمان از جمله فرانتس بکن باوئر، اسطوره فوتبال جهان، ولفگانگ نیس باخ و تئودوس زوان زیگر، روسای پیشین فدراسیون فوتبال این کشور به فساد و پرداخت رشوه متهم شده اند.

آقای بکن باوئر این اتهام را رد کرده و گفته است که برای گرفتن میزبانی رشوه ای پرداخت نکرده است. جام جهانی ۲۰۰۶ با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید.