آنگ سان سوچی به کابینه دولت جدید میانمار راه می یابد

آنگ سان سوچی به کابینه دولت جدید میانمار راه می یابد
نگارش از Euronews

آنگ سان سوچی٬ برنده جایزه صلح نوبل به کابینه دولت جدید میانمار راه می یابد. تین چیاو، رئیس جمهوری جدید میانمار (برمه سابق) هجده وزیر کابینه خود را

آنگ سان سوچی٬ برنده جایزه صلح نوبل به کابینه دولت جدید میانمار راه می یابد.

تین چیاو، رئیس جمهوری جدید میانمار (برمه سابق) هجده وزیر کابینه خود را معرفی کرد. در راس این فهرست نام آنگ سان سوچی قرار دارد. گمانه زنی ها حاکی از آن است که او احتمالا در سمت وزیر امور خارجه میانمار دولت جدید را همراهی کند.

نمایندگان پارلمان طی روزهای آینده به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور چیاو رای خواهند داد.

تان اونگ سو٬ نماینده از حزب لیگ ملی برای دموکراسی در پارلمان در حکایت از سوچی گفت: «فکر می کنم اگر آنگ سان سوچی موقعیتی در دولت پیدا کند٬ دولت می تواند بهتر در مسیر توسعه کشور گام بردارد.»

کو کو ناینگ٬ نماینده حزب اتحادیه توسعه و وهمبستگی هم افزود: « مردم برای نشان دادن حمایت خود٬ به او رای دادند. هم اکنون هم مردم می خواهند او در دولت جایگاهی داشته باشد.»

در انتخابات نوامبر گذشته٬ حزب اپوزیسیون «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را به دست آورد. اما به دلیل محدودیت در قانون اساسی (به دلیل داشتن همسر و فرزندان دارای تابعیت بریتانیا) او نتوانست رئیس جمهور شود. با این همه او نقش مهمی در دولت جدید میانمار خواهد داشت. گفته می شود پانزده تن از وزرای کابینه دولت جدید را وی به تین چیاو پیشنهاد کرده است.

مطالب مرتبط