هشدار مقامهای صربستان نسبت به ادامه بارندگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشدار مقامهای صربستان نسبت به ادامه بارندگی

مقامهای صربستان پیش بینی کرده اند که بارندگی های سنگین در این کشور ادامه خواهد داشت. از همین رو عملیات پیشگیرانه برای کاهش خسارتهای احتمالی سیل در جریان است.

نیروهای امداد و داوطلبان با قرار دادن کیسه های شن در حاشیه رودخانه ها و نواحی در معرض سیل جلوی پیشروی آب را می گیرند.

در حال حاضر سطح آب در رودخانه های ساوا و درینا پایدار گزارش شده و ظاهرا خطری از طرف آنها ساکنان منطقه را تهدید نمی کند. اوضاع جوی در برخی مناطق صربستان از جمله یاگودینا٬ شاباس و پاراچین پس از بارندگی های چهارشنبه تغییری نداشته است.

بارانهای سیل آسا در مناطق مختلف این کشور که یک روز قبل از آن آغاز شد به طرز کم سابقه ای موجب بالا آمدن آب رودخانه ها شد. در پی آن٬ مناطق مذکور در وضعیت هشدار قرار گرفتند. آب بخش وسیعی از زمین های کشاورزی را فرا گرفت و در چند منطقه قطع برق را به همراه داشت. دهها خانوار نیز منازل خود را تخلیه کرده اند.

به گفته مقامهای مسئول٬ در صورت ادامه بارندگی در سراسر کشور حالت فوق العاده اعلام خواهد شد.