افت سفارشات صنعتی آلمان کمتر از پیش بینی ها بوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افت سفارشات صنعتی آلمان کمتر از پیش بینی ها بوده است

سفارشات دریافتی بخش صنعت آلمان در ماه ژانویه سال جاری افتی معادل ۰.۱ درصد نسبت به ماه دسامبر گذشته داشته است. کندی آهنگ این سفارشات کمتر از پیش بینی ها بوده است.

وزارت اقتصاد آلمان می گوید افزایش ۱ درصدی سفارشات از خارج کشور از افت شدید میانگین سفارشات دریافتی بخش صنعت آلمان جلوگیری کرده اند. حجم سفارشات داخلی این کشور افت ۱.۶ درصدی داشته است.

فعالیتهای بخش صنعت آلمان در روند رشد اقتصادی این کشور تاثیر مستقیمی دارد. افزایش افت سفارشها در این بخش می تواند آهنگ رشد اقتصادی آلمان را با افت روبرو کند.