حمایت دیلما روسف از سلف خود پس از بازداشت موقت او

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمایت دیلما روسف از سلف خود پس از بازداشت موقت او

دیلما روسف٬ رئیس جمهوری برزیل حمایت خود را از لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل نشان داد. پس از آنکه آقای داسیلوا روز جمعه در ارتباط با رسوایی فساد مالی در شرکت نفتی پتروبراس برای ساعاتی تحت بازجویی قرار گرفت و آزاد شد٬ هواداران او روز شنبه در بیرون از خانه اش در سائوپائولو حمایت خود را از وی اعلام کردند. دیلما روسف٬ رئیس جمهوری برزیل نیز در حمایت از سلف و هم حزبی اش به آنها پیوست.

بازداشت چندساعته لولا داسیلوا در چارچوب تحقیقات گسترده در مورد ادعای فساد مالی و پولشویی در شرکت نفت دولتی پتروبراس صورت گرفت و اعتراض خشونت آمیز هواداران او را به همراه داشت. خانم روسف نیز از نحوه برخورد دستگاه قضایی با رئیس جمهوری پیشین برزیل انتقاد کرد.

در ادامه تحقیقات پلیس٬ نیروهای امنیتی برزیل به خانه و دفتر آقای داسیلوا یورش بردند.

رسوایی فساد مالی در غول نفتی پتروبراس در سال ۲۰۱۴ رسانه ای شد و دامن بسیاری از مقام های بلند پایه حزب حاکم برزیل را گرفت و موجب بحران در فضای سیاسی این کشور شد.