فرانسه: اعتراض پناهجویان ایرانی به دولت با لبهای دوخته شده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسه: اعتراض پناهجویان ایرانی به دولت با لبهای دوخته شده

هشت تن از پناهجویان ایرانی که در اردوگاه موسوم به «جنگل» زندگی می کنند، با دوختن لبهایشان، در سکوت، به تصمیم دولت فرانسه مبنی بر تخریب این اردوگاه اعتراض کردند.

بسیاری از این پناهجویان مدتهاست که در شرایط دشواری در این منطقه زندگی می کنند اما نمی خواهند که به جای دیگری منتقل شوند. چرا که این منطقه در بندر کاله به کانال مانش نزدیک است و آنها امیدوارند که با عبور از این کانال، بتوانند به هر طریقی خود را به بریتانیا برسانند.

یکی از پناهجویان عراقی می گوید: «من می خواهم که به بریتانیا بروم اما مرز را بسته اند. من نمی توانم در جنگل زندگی کنم چون پلیس ضدشورش به ما چنین اجازه ای نمی دهد. آنها سرپناه ما را تخریب کردند. نمی دانم چه بر سر زندگی من می آید.»

هفته گذشته دادگاهی در فرانسه با صدور حکمی از طرح دولت مبنی بر برچیدن این اردوگاه حمایت کرد و از چند روز قبل کار تخریب خانه های موقت ساخته شده در منطقه موسوم به «جنگل» آغاز شد. این اقدام دولت با اعتراض شماری از نهادهای حقوق بشری و ساکنان این منطقه روبرو شد.

در روز اول عملیات تخریب، درگیریهایی بین نیروهای پلیس ضدشورش و پناهجویان معترض رخ داد.

شمار افراد حاضر در این اردوگاه بین حدود ۳۷۰۰ و ۵۵۰ نفر تخمین زده شده است.