سوء ظن دستگاه قضایی فرانسه به چگونگی اعطای میزبانی بازیهای المپیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سوء ظن دستگاه قضایی فرانسه به چگونگی اعطای میزبانی بازیهای المپیک

دستگاه قضایی فرانسه از ماه دسامبر تحقیق بر روی تردید های موجود بر سر اعطای میزبانی بازیهای المپیک را آغاز کرده است.

منابع قضایی فرانسه با تایید این موضوع که خبرش پیش از این در نشریه بریتانیایی گاردین منتشر شده بود، تاکید کردند واکاوی در باره چگونگی اعطای شرایط میزبانی المپیک در ادامه تحقیقاتی صورت می گیرد که اوایل ماه نوامبر منجر به ایراد اتهاماتی به لامین دیاک رئیس سابق اتحادیه بین المللی دو میدانی، یاف شده بود.

تصمیم برای اعطای میزبانی بازیهای المپیک سال ۲۰۲۰ به توکیو و نیز المپیک ۲۰۱۶ به ریو دو ژانیرو بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ اتخاذ شده است. این دقیقا دوره ای است که لامین دیاک در کمیته بین المللی المپیک عضویت داشت.

به نوشته گاردین محققان این پرونده در خصوص واسطه گری احتمالی لامین دیاک و نیز ماساتا دیاک فرزندش در ماجرای تعیین میزبان های بازیهای المپیک سوءظن هایی را مطرح کرده اند.

گفته می شود رئیس سابق اتحادیه بین المللی دو میدانی که ابتدا ازمیزبانی استانبول در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ حمایت می کرد، پس از آنکه یک اسپانسر ژاپنی قراردادی کلان با تشکیلات تحت مدیریت او امضا کرد، نظر اولیه خود را به کلی تغییر داد.