لیندسی وون ستاره اسکی آمریکا مصدوم شد

لیندسی وون ستاره اسکی آمریکا مصدوم شد
نگارش از Euronews

فدریکا برینیونه از ایتالیا روی سکوی نخست مسابقات «سوپر جی» آندورا ایستاد. فدریکا مسیر رقابت را در ۵۷ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه پیمود تا نخستین پیروزی خود

فدریکا برینیونه از ایتالیا روی سکوی نخست مسابقات «سوپر جی» آندورا ایستاد. فدریکا مسیر رقابت را در ۵۷ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه پیمود تا نخستین پیروزی خود را در مسابقات سوپر جی قهرمانی جهان جشن بگیرد.

«لورین روز» از آمریکا با ۱۳ صدم ثانیه اختلاف نسبت به فدریکا از خط پاپان رد شد و به مقام دوم رسید. او با کسب این پیروزی خود را تا جایگاه هفتم جدول این ماده بالا کشید.

این مسابقات تحت تاثر سقوط لیندسی وون، صدرنشین جدول این ماده و جدول کلی مسابقات امسال قرار گرفت. لیندسی، ستاره اسکی آمریکا تعادلش را از دست داد و به زمین خورد و مصدوم شد. هنوز میزان مصدومیت او مشخص نشده است.

مطالب مرتبط