به سوی صندوقهای رای آری یا نه؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Hossein Alavi
به سوی صندوقهای رای آری یا نه؟

تا آخرین ساعات باقیمانده به گشایش حوزه‌های رای‌گیری برای انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان در ایران، بحث در مورد اهمیت این دو انتخابات، فهرست‌های مختلف کاندیداها و حضور یا عدم حضور در پای صندوق‌های رای جریان دارد.

در حالی که یک دیدگاه معتقد است که این انتخابات آزاد و منصفانه نیست وعلاوه بر آن، رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها توسط شورای نگهبان، جایی برای رقابت و انتخاب کاندیداهای مناسب نگذاسته، دیدگاه دیگر بر آن است که با همین حداقل موجود از رقابت می‌توان در انتخابات شرکت کرد و در ترکیب آینده دو مجلس شورا و خبرگان تغییر ایجاد کرد.

در برنامه روز پنجشنبه همراه با یورونیوز، نظرات ودیدگاه‌های مخاطبان یورونیوز بر روی شبکه های اجتماعی را با دو تحلیل‌‌گر و فعال سیاسی مهمان برنامه، آقایان فرخ نگهدار و مهران مصطفوی، در میان گذاشتیم.