خانه هایی برای پناهجویان همجنسگرا در برلین و نورنبرگ آلمان

خانه هایی برای پناهجویان همجنسگرا در برلین و نورنبرگ آلمان
نگارش از Euronews

گروهی از مدافعان حقوق همجنسگرایان، موسوم به «شولنبراتونگ» در برلین آلمان با همکاری سازمانها و مسئولان شهر، یک واحد خانه را با ۱۲۲ تختخواب برای اسکان

گروهی از مدافعان حقوق همجنسگرایان، موسوم به «شولنبراتونگ» در برلین آلمان با همکاری سازمانها و مسئولان شهر، یک واحد خانه را با ۱۲۲ تختخواب برای اسکان پناهجویان همجنسگرا آماده کرده اند.

این گروه پیش تر خانه ای با ۱۰ تختخواب را در شهر نورنبرگ آلمان برای پناهجویان همجنسگرا مهیا کرده بود.

استفان ییکل، مشاوری در امور همجنسگرایان برلین در این باره گفت: «آنها مثل هر پناهنده دیگر هستند اما از نظر فرهنگی منزوی شده اند و شاهد خشونت بسیار بوده اند… که با خشونت روانی شروع و با پیش داوری دیگران و تبعیض و طرد، به خشونت فیزیکی و دست و بینی شکسته و قتل آنان منجر می شود.»

بسیاری از پناهجویان همجنسگرای مورد حمایت گروههای همجنسگرای آلمان از کشورهایی همچون سوریه و عراق گریخته اند، جایی که سنت و دین جامعه آنان را بر نمی تابد. به گفته فعالان، داعش در دو سال گذشته در این دو کشور بیش از ۳۰ نفر را به اتهام همجنسگرایی کشته است.

مطالب مرتبط