فراخوان برای مدل آر ای وی ۴ شرکت تویوتا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فراخوان برای مدل آر ای وی ۴ شرکت تویوتا

شرکت خودروسازی تویوتا برای ۲ میلیون ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو ساخت خود فراخوان صادر کرده است.

این فراخوان خودرو بدلیل وجود نقص فنی در کمربندهای ایمنی مدلهای «آر ای وی ۴» اس یووی ساخت این شرکت ژاپنی گزارش شده است. احتمال داده شده در شرایطی خاص این کمربندها پاره شوند.

پیش از این شرکت تویوتا بدلیل وجود مشکلاتی در کیسه های هوای ساخت شرکت ژاپنی تاکاتا در برخی مدلهای خود فراخوانهای متعددی صادر کرده بود.