هجوم نوعی گیاه کوتاه عمر به خانه ها در استرالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هجوم نوعی گیاه کوتاه عمر به خانه ها در استرالیا

خبر کوتاه

کاه و ساقه خشک «پانیکوم افیوزوم»، گیاهی با عمر کوتاه، چندین خانه در وانگاراتای استرالیا را دربر گرفت.

ارتفاع کاه تلنبار شده گاهی تا به لب بام خانه ها می رسد. ساکنان این خانه ها مجبورند روزانه چندین بار درب ورودی و پیرامون خانه هایشان را از شر این گیاه خشک و ناخواسته بروبند.