وزیر اقتصاد اوکراین استعفا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر اقتصاد اوکراین استعفا کرد

آیواراس آبروماویچویس، وزیر اقتصاد اوکراین از مقام خود استعفا کرد. این وزیر متولد لیتوانی گفته است که حاضر نیست در دولت بماند تا تبدیل به «عروسک خیمه شب بازی» بقیه مقامهای کشور بشود. او مخالفان خود در کابینه را متهم کرده است که سد راه اصلاحات اقتصادی او برای رونق دادن به اوکراین جنگ زده می شوند.

آقای آبروماویچویس در یک نشست خبری گفت که در هفته های اخیر از طرف رئیس جمهوری اوکراین تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود تا افرادی را که به گفته او «مشکوک» هستند به ریاست شرکتهای دولتی منصوب کند.

دولت کنونی اوکراین که در پی اعتراضهای گسترده به دولت قبلی به روی کار آمد به دلیل عدم توفیق در زمینه اقتصاد، از طرف مردم و متحدان اروپایی با انتقادهای زیادی روبرو شده است.