آهنگ رشد اقتصادی آمریکا از سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آهنگ رشد اقتصادی آمریکا از سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است

میزان رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ به رقم ۰.۷ درصد رسیده که نسبت به سه ماهه پیش از آن اندکی افت دارد. میانگین رشد اقتصادی این کشور در کل سال ۲۰۱۵ نیز ۲.۴ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است.

افزایش ارزش دلار فعالیت بخش صادرات ایالات متحده را با افت اندکی همراه کرده است. از سوی دیگر سقوط شدید قیمت نفت از میزان سرمایه گذاری شرکتهای فعال در این بخش در آمریکا کاسته است.

در نهایت شاخص مصرف داخلی به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد این کشور نیز در طول سال با نوسان همراه بوده است.