پلیس ایتالیا دو تن از سرکردگان مافیای کالابریا را دستگیر کرد

پلیس ایتالیا دو تن از سرکردگان مافیای کالابریا را دستگیر کرد
نگارش از Euronews

دو تن از سرکردگان «درانگدا»٬ مافیای کالابریا٬ جنوبی ترین استان ایتالیا دستگیر شدند. پلیس ایتالیا این دو را سالها فراری و تحت تعقیب بودند روز جمعه در

دو تن از سرکردگان «درانگدا»٬ مافیای کالابریا٬ جنوبی ترین استان ایتالیا دستگیر شدند.

پلیس ایتالیا این دو را سالها فراری و تحت تعقیب بودند روز جمعه در مخفیگاهشان بازداشت کرد.

ژوزف فراررو٬ ۴۷ ساله از سوی نیروهای امنیتی فردی بسیار خطرناک توصیف شده٬ چند فقره قتل را در کارنامه دارد و از ۱۸ سال پیش فراری و محکوم به حبس ابده بوده است.

ژوزف کرئا٬ ۳۷ ساله هم به خاطر همکاری با مافیا و اخاذی از ده سال پیش تحت تعقیب بوده و دست کم ۲۲ سال زندان در انتظار اوست.

مافیای «درانگدا» از قوی ترین باندهای تبهکار در دنیا محسوب می شود.

مطالب مرتبط