نخست وزیر ایرلند: حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا حیاتی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر ایرلند: حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا حیاتی است

نخست وزیر ایرلند در دیدار با همتای بریتانیایی خود نسبت به احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابزار نگرانی کرد. اندا کنی که روز دوشنبه به لندن آمده بود با اشاره به مشکلات اقتصادی و سیاسی حال حاضر در اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند بر سرنوشت اروپا تاثیرات ناگواری بگذارد.

او گفت: «اتحادیه اروپا با بریتانیا بعنوان یکی از اعضای پایه گذار و اصلی آن بسیار قوتی تر خواهد بود و این مساله برای اروپا و بریتانیا حیاتی است و برای ایرلند نیز بسیار مهم است.»

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر مواضع پیشین خود گفت: «به گمان من٬ اگر ما بتوانیم آنطور که می خواهیم درباره قوانین این بازار اقتصادی تصمیم بگیریم٬ آنگاه چنین بازاری با ۵۰۰ میلیون مصرف کننده یعنی یک چهارم بازار جهانی اقتصادی می تواند فرصت ها و موقعیت های مثبتی برای بریتانیا به همراه داشته باشد.»

دولت بریتانیا گفته است که اگر مذاکرات با اتحادیه اروپا به نتیجه مطبوع نرسد٬ تصمیم ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا به عهده مردم است و به این منظور در سال ۲۰۱۷ همه پرسی برگزار خواهد شد.