فرانسه؛ افزایش تنش در کاله و تظاهرات ناراضیان از حضور پناهجویان

فرانسه؛ افزایش تنش در کاله و تظاهرات ناراضیان از حضور پناهجویان
نگارش از Euronews

صاحبان کسب کار و فروشگاههای محلی در شهر کاله فرانسه روز یک شنبه در این شهر تظاهرات کردند تا با هدف «دفاع از بندر کاله» توجه مقامات را به تاثیر منفی

صاحبان کسب کار و فروشگاههای محلی در شهر کاله فرانسه روز یک شنبه در این شهر تظاهرات کردند تا با هدف «دفاع از بندر کاله» توجه مقامات را به تاثیر منفی بحران مهاجرت بر اقتصاد این شهر جلب کنند. تنش در بندر کاله بعد از آنکه ۵۰ پناهجو وارد یک کشتی مسافربری شدند تا بطور غیر قانونی به بریتانیا بروند بالا گرفته است.

ژان مارک پویسیسو، رئیس شورای بندر کاله می گوید: «اقتصاد شهر و بندر کاله از این وضعیت رنج می برد و به نظر من وقت آن رسیده که به این شرایط سامان داده شود. منظورم از سامان دادن شرایط این است که در نظر بگیریم این افراد از کشورهایی آمده اند که در آنجا جنگ است.»

تظاهرات ناراضیان یک روز بعد از تظاهرات حامیان پناهجویان در کاله صورت می گیرد.

تلاش پناهجویان در این منطقه از فرانسه برای رسیدن به بریتانیا همواره تنشهایی در منطقه ایجاد کرده است. شنبه شب ۵۰ تن از پناهجویان سعی کردند بطور غیرقانونی سوار یک کشتی مسافربری شوند و خود را به بریتانیا برسانند که با ممانعت پلیس روبرو شدند.

بیش از ۴ هزار پناهجو سالهاست که در بندر کاله در شمال غربی فرانسه سعی دارند که خود را به بریتانیا برسانند. آنها در منطقه ای که «جنگل» نامیده می شود در وضعیت ناگواری زندگی می کنند.

مطالب مرتبط