آکادمی اسکار:عضویت زنان و اقلیت ها دو برابر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آکادمی اسکار:عضویت زنان و اقلیت ها دو برابر می شود

خبر کوتاه

آکادمی اسکار در پاسخ به انتقادها و گسترش تحریم این جایزه گفته است که عضویت زنان و اقلیت ها را تا سال ۲۰۲۰ دو برابر می کند. اعتراض ها در هفته های گذشته به وجود تبعیض نژادی و جنسیتی در این آکادمی بالا گرفته است. ویل و جادا اسمیت بازیگران هالیوود و اسپایک لی کارگردان گفته اند که در مراسم ماه آینده اسکار شرکت نمی کنند.