تعهدات کنفرانس آب و هوایی پاریس و موانع اجرای آن در آفریقا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعهدات کنفرانس آب و هوایی پاریس و موانع اجرای آن در آفریقا

با آنکه آفریقا کمترین سهم انتشار گاز کربنیک را دارد، اما حساس ترین قاره نسبت به تغییرات آب و هوایی است و با وجود فقر شدید به شدت آسیب پذیر است.

بنیاد بین المللی توسعه کشاورزی IFAD بر این باور است که تعهدات آب و هوایی پاریس COP21 گام بزرگی به سوی پیشرفتِ کشورهای در حال توسعه است.

این نهاد بین المللی با اعطای وام و کمکهای مستقیم از ابتکارات کشاورزی پشتیبانی می کند. کانایو نوانزه مدیر این نهاد می گوید: «ما واقعا به دنبال این هستیم که چطور می توان از تولیدکنندگان روستایی که در واقع غذای اکثریت مردم آفریقا را تأمین می کنند، حمایت کرد. در حالیکه تأثیر تغییرات آب و هوایی به کم آبی و خشکی خاک و خطرات دیگر برای کشاورزان انجامیده است.»

وی تأکید می کند که بیشتر موانع اساسی مبارزه با تغییرات آب و هواییِ آفریقا، داخلی هستند و می افزاید: «بزرگترین چالش در آفریقا، داشتن رهبری درست در بالاترین سطح سیاسی است و رهبران باید از کشاورزی حمایتِ کامل کنند و تا حد امکان برای اینکار بودجه کنار بگذارند.»

کشاورزان خُرده پا، که بیشتر آنان زن هستند، به کشاورزی این قاره جان می دهند. پشتیبانی از رشد و توسعه آنها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و نیز برای تأمین غذای آفریقا حیاتی است.