تدابیر بودجه ای روسیه برای مقابله با بحران کاهش قیمت نفت

تدابیر بودجه ای روسیه برای مقابله با بحران کاهش قیمت نفت
نگارش از Soroush Alavi

برای مقابله با روند نزولی قیمت نفت، روسیه از جمله کشورهای مهم صادرکننده طلای سیاه در برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ خود تجدیدنظر خواهد کرد. برنامه بودجه این

برای مقابله با روند نزولی قیمت نفت، روسیه از جمله کشورهای مهم صادرکننده طلای سیاه در برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ خود تجدیدنظر خواهد کرد.

برنامه بودجه این کشور بر مبنای هر بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار تدوین شده است. سقوط شدید قیمت نفت دولت این کشور را بر آن داشته تا در برنامه جدید، کاهش ۱۰ درصدی هزینه ها را پیش بینی کند.

دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه با شرکت در یک همایش اقتصادی در مسکو ضمن تایید این مطلب، کاهش هزینه های دولتی را برای مقابله با روند نزولی قیمت نفت ضروری دانست.

آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در این زمینه گفت: «براساس تصمیم اتخاذ شده تقاضای کاهش ۱۰ درصدی هزینه ها به استثنای بخش دفاعی تسلیم پارلمان خواهد شد. این رقم معادل ۱۲ میلیون یورو صرفه جویی بودجه ای است. اما ما به ناچیز بودن این رقم واقف هستیم.»

نیمی از بودجه دولت روسیه از صنعت نفت تامین می شود. حدود ۷۰ درصد صادرات این کشور را نیز نفت و فرآورده های آن تشکیل می دهد.

سقوط شدید قیمت نفت که از ابتدای سال ۲۰۱۶ نیز به خود سرعت گرفته، به بحران و رکود اقتصادی در روسیه که با اعمال تحریمهای بین المللی در پرونده اوکراین آغاز شده بود، دامن زده است.

مطالب مرتبط