بازداشت سردسته باند قاچاق مواد مخدر در مکزیک

بازداشت سردسته باند قاچاق مواد مخدر در مکزیک
نگارش از Euronews

ال چاپو، سردسته یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر بار دیگر توسط نیروهای امنیتی مکزیک بازداشت شد. او شش ماه قبل توانسته بود از طریق تونلی که به

ال چاپو، سردسته یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر بار دیگر توسط نیروهای امنیتی مکزیک بازداشت شد.

او شش ماه قبل توانسته بود از طریق تونلی که به طول یک و نیم کیلومتر حفر شده بود، از زندان فرار کند.

به گفته رئیس جمهوری مکزیک، در جریان بازداشت ال چاپو در شمال غربی مکزیک، تیراندازی بین نیروهای امنیتی و او رخ داد که پنج کشته به جا گذاشت.

انریکه پنیا نییتو، رئیس جمهوری مکزیک از این بازداشت به عنوان «پیروزی» یاد کرد و گفت: «ما ماه ها مشغول فعالیت سخت و دقیق اطلاعاتی بودیم که در نهایت به شناسایی و بازداشت این مجرم منتهی شد.»

فرار ال چاپو از زندان برای دولت مکزیک یک رسوایی بزرگ محسوب می شد.

خواکین گوسمان، معروف به ال چاپو یکی از مهم ترین رهبران گروه های قاچاق کوکائین، هروئین و متامفتامین به آمریکا است.

مقامهای قضایی آمریکا بازداشت ال چاپو را به دولت مکزیک تبریک گفتند. این احتمال مطرح شده است که ممکن است آمریکا خواهان استرداد او شود.

مطالب مرتبط