آمار نرخ بیکاری در اسپانیا و آلمان

آمار نرخ بیکاری در اسپانیا و آلمان
نگارش از Soroush Alavi

کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در اسپانیا کاهش نرخ بیکاری در اسپانیا در سال گذشته از سال ۱۹۹۶ میلادی بی سابقه گزارش شده است. اسپانیا موفق شده در سال ۲۰۱۵

کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در اسپانیا

کاهش نرخ بیکاری در اسپانیا در سال گذشته از سال ۱۹۹۶ میلادی بی سابقه گزارش شده است. اسپانیا موفق شده در سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۵۴ هزار نفر معادل ۷.۹۶ درصد از تعداد جویندگان کار در کشور را کاهش دهد.

با وجود این، نرخ بیکاری در اسپانیا ۲۱.۱۸ درصد جمعیت فعال این کشور است که همچنان یکی از بالاترین آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در حوزه پولی یوروست.

آلمان صاحب یکی از بهترین آمارهای نرخ بیکاری در اروپا

از سوی دیگر در آلمان، برترین اقتصاد حوزه پولی یورو نرخ بیکاری در ماه دسامبر گذشته به پایین ترین حد از حدود ۲۶ سال گذشته رسیده است.

میانگین نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ در این کشور ۶.۴ درصد جمعیت فعال آن گزارش شده که یکی از بهترین آمارها در اروپا محسوب می شود.

مطالب مرتبط