پاپ همه را به مبارزه با فقر و بی عدالتی و خشونت فراخواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ همه را به مبارزه با فقر و بی عدالتی و خشونت فراخواند

پاپ فرانچسکو، در نخستین مراسم عشای ربانی سال جدید در روز جمعه، از مردم خواست تا به نبرد «سیلاب» فقر، بی عدالتی و خشونت جاری در جهان بشتابند.

پاپ همچنین برای همگان سالی سرشار از «صلح» و «رحمت» آرزو کرد.

هزاران پیرو کلیسای کاتولیک در میدان سن پیر واتیکان و تحت تدابیر شدید امنیتی در این مراسم شرکت کردند.