کشف یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن

کشف یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ماهیگیران ژاپنی از شکار یک نمونه غول پیکر ماهی مرکب در آبهای تویاما در شمال غربی توکیو خبر دادند. به گفته آنها اندازه این ماهی مرکب ۳.۷ متر

خبر کوتاه

ماهیگیران ژاپنی از شکار یک نمونه غول پیکر ماهی مرکب در آبهای تویاما در شمال غربی توکیو خبر دادند.
به گفته آنها اندازه این ماهی مرکب ۳.۷ متر و نسبتا جوان است. این ماهی مرکب همزمان با کریسمس شکار و پس از تحقیقات به آبهای آزاد بازگردنده شد.

مطالب مرتبط