رییس جمهور ایران: آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا عربستان می شود؟

رییس جمهور ایران: آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا عربستان می شود؟
نگارش از امید لهبی

رییس جمهوری ایران در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بین المللی وحدت اسلامی، کشورها را به پرهیز از خشونت و افراطی گرایی فراخواند.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز یکشنبه در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بین المللی وحدت اسلامی از خشونت و افراطی گرایی به عنوان مهمترین تهدید علیه کشورهای مسلمان یاد کرد.

متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که در جمع کشورهای اسلامی، کشوری به کشور دیگر می تازد و بمب و موشک بر سر مردم بی گناه و مظلوم می ریزد

وی با بیان اینکه «آنچه که به عنوان هلال شیعی تبلیغ می کنند، گفتمان بیمار گونه غلط است»، گفت: «ما نه هلال شیعه داریم و نه هلال سنی. ما یک بدر اسلامی داریم و همه مسلمانان باید متحد باشیم.»

رییس جمهوری ایران همچنین تضعیف سوریه را بر خلاف مصالح دنیای اسلام دانست و گفت: « آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا عربستان یا قطر یا امارات می شود؟ چه کسی از ویرانی سوریه خوشحال است؟ جز اسرائیل؟»

آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر جهان می خواهد آرامشی را ببیند همه باید دست به دست هم دهیم و با افراط و خشونت و تروریسم بجنگیم و مبارزه کنیم. گرچه به زبان و ظاهر این پیشنهاد به اتفاق آرا مورد تصویب کشورهای اسلامی و غیراسلامی و همه کشورهای جهان قرار گرفته، اما متاسفانه در مقام عمل قدمی که حاکی از حسن نیت باشد کمتر مشاهده می کنیم. چرا این همه خشونت؟ چرا این همه خونریزی؟ دنبال چه هدفی می گردیم؟»

رییس جمهوری ایران همچنین با بیان اینکه “در این شرایط حساس منطقه و دنیای اسلام، همه باید رسالت و وظیفه سنگینی بر دوش خود احساس کنند” افزود: «متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که در جمع کشورهای اسلامی، یا کشوری به کشور دیگر می تازد و بمب و موشک را بر سر مردم بی گناه و مظلوم می ریزد و یا در درون دنیای اسلام گروهها و گروهک هایی به نام دین، به نام اسلام، به نام جهاد تیغ بر رخ مسلمین می کشند.»

مطالب مرتبط