پول نقد از سیستم پرداخت پول در سوئد حذف خواهد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
پول نقد از سیستم پرداخت پول در سوئد حذف خواهد شد

سوئد در نظر دارد به تدریج استفاده از پول نقد در معالات را حذف و سیستم پرداخت پول با تلفنهای همراه و کارتهای اعتباری را جایگزین آن کند. در حال حاضر تنها ۸۰ میلیارد کرون معادل ۸.۵ میلیارد یورو پول نقد در چرخه پولی این کشور وجود دارد که نسبت به ۶ سال گذشته ۴۰ میلیارد کرون کمتر است.

براساس گزارشها کشورهای دیگری نظیر دانمارک و یا فرانسه برنامه حذف کامل پول نقد را در دست بررسی دارند.

یک کارمند موزه سلطنتی اقتصاد و پول در سوئد می گوید: «پول در تشکیل هویت ملی نقش ایفا می کند. پولی که من استفاده می کنم مربوط به کشور من می شود. استفاده از پول ملی نوعی غرور را نیز بدنبال دارد، مخصوصا زمانی که آنرا با واحد پولی دیگر تبادل می کنیم. بنابراین داشتن واحد پولی نوعی غرور ملی بدنبال دارد.»

حذف پول نقد از سیستم گردش پول می تواند در کاهش جرایم مرتبط از جمله سرقتهای مسلحانه از بانکها و یا سرقت از کامیونهای حمل پول همچنین برای سرکوب جرایمی چون پول شویی و حتی تروریسم موثر باشد.