نیروهای امنیتی پکن مانع از پوشش خبری جلسه دادگاه یک فعال حقوق بشر شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نیروهای امنیتی پکن مانع از پوشش خبری جلسه دادگاه یک فعال حقوق بشر شدند

پلیس پکن مانع از حضور خبرنگاران و رسانه ها در مقابل جلسه دادگاه یکی از فعالان حقوق بشر چین شد. صبح روز دوشنبه به وقت محلی چین قرار بود پو زی کیانگ پس از سپری کردن ۱۹ ماه حبس به اتهام ترقه افکنی قومی مورد محاکمه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از یک ساعت پیش از برگزاری جلسه دادگاه، نیروهای امنیتی مانع نزدیک شدن خبرنگاران به در ورودی دادگاه برای پوشش خبری شده بودند.

یکی از معترضان چینی به برگزاری این دادگاه می گوید: «اگر ما همچون مردم عادی چین سکوت کنیم، سرکوب خواهیم شد. همینطور که مرا به زمین انداختند ما را زمین خواهند زد و سرکوب می کنند. ما نیازمند آزادی بیان هستیم. به صلح و دموکراسی نیازمندیم.»

پو زی کیانگ پیشتر با انتشار مطالبی در رسانه های اجتماعی سیاست های حزب حاکم کمونیستی را نقد کرده بود. از سوی دیگر، او یکی از منتقدین مطرح بی عدالتی نسبت به اقلیت مسلمان نشین چین و اهالی تبت بوده است. او همچنین وکالت قربانیان باز آموزی از طریق اردوگاه های کار اجباری و وکالت آی وی وی هنرمند معترض چینی را بر عهده داشته است.