تاکید دیوید کامرون بر ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا در جریان سفر به لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاکید دیوید کامرون بر ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا در جریان سفر به لهستان

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا همچنان بر ایجاد اصلاحات در سطح اتحادیه اروپا اصرار دارد.

او روز پنجشنبه در ادامه سفر به کشورهای اتحادیه، با هدف مذاکره درباره طرح خود برای ایجاد اصلاحات و جلب حمایت اعضا، وارد لهستان شد و با بئاتا شیدلو، نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

او ضمن اشاره به بحران امنیتی بوجود آمده در اروپا و سیاستهای این اتحادیه در قبال مهاجران، بار دیگر بر برگزاری همه پرسی در زمینه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تاکید کرد.

آقای کامرون در پایان این دیدار در ورشو گفت: «ما هر دو کشور خواهان نقش قوی تری برای پارلمانهای ملی هستیم و پذیرش این موضوع که ادغام همه در قالب اتحادیه اروپا، هدف نهایی نیست. ما خواهان قوانین جدیدی برای مدیریت روابط میان کشورهای داخل حوزه یورو با کشورهایی مانند بریتانیا و لهستان هستیم که خارج از حوزه یورو قرار دارند. هر دو کشور فکر می کنیم که باید کارهای بیشتری انجام شود تا اتحادیه اروپا به یک منبع رشد و اشتغال تبدیل گردد.»

آقای کامرون همچنین پیش از ورود به لهستان، از کلوپ شبانۀ «کالکتیو» در بخارست، پایتخت رومانی بازدید کرد؛ یعنی جایی که در جریان آتش سوزی در تاریخ ۳۰ اکتبر، ۶۰ نفر جان باختند.