بازتاب پیروزی راستگرایان افراطی فرانسه در انتخابات منطقه ای

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازتاب پیروزی راستگرایان افراطی فرانسه در انتخابات منطقه ای

شوک ناشی از پیروزی کم سابقه راستگراهای افراطی در انتخابات منطقه ای فرانسه در صفحه اول برخی از روزنامه ها منعکس شده است. حزب «جبهه ملی» که به سیاستهای ضد مهاجرتی و ضد اروپایی معروف است توانسته است در حدود نیمی از سیزده حوزه انتخاباتی اکثریت آرا را کسب کند.

این در حالی است که نمایندگان این حزب پیش از این در هیچ یک از انتخابات منطقه ای پیروز نشده بودند.

یکی از اهالی پاریس می گوید: «من سرخورده شده ام. همه ما از سیاست سرخورده شده ایم. من فکر می کنم که همه مردم دیگر به چیزی باور ندارند. همه سیاستمداران دروغ می گویند،. سیاستمداران به نوعی خودخواه هستند. به همین دلیل بسیاری از مردم در انتخابات شرکت نکردند.»

فرد دیگری می گوید: «جبهه ملی» در حالی که هیچ راه حلی ارائه نمی کند از فرصت نارضایتی و سردرگمی مردم استفاده کرده است.

یک شخص دیگر می گوید: «در این شرایط باید پیام صلح و بشردوستی داده شود اما چنین چیزی نمی بینیم. اعتراف می کنم که کمی سردرگم شده ام.»

در دور دوم انتخابات، حزب حاکم سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند از شرکت در دست کم دو حوزه انتخاباتی کنار کشیده است تا مانع پیروزی «جبهه ملی» شود.