شمشیرباز ایتالیایی مدال طلای رقابتهای جایزه بزرگ دوحه را تقدیم به سرمربی فقیدش کرد

شمشیرباز ایتالیایی مدال طلای رقابتهای جایزه بزرگ دوحه را تقدیم به سرمربی فقیدش کرد
نگارش از Euronews

در قابتهای جایزه بزرگ شمشیربازی دوحه در قسمت زنان مارا ناواریا از ایتالیا توانست طلا بگیرد و جایزه بزرگ این رقابتها را از آن خود کرد. او پس از

در قابتهای جایزه بزرگ شمشیربازی دوحه در قسمت زنان مارا ناواریا از ایتالیا توانست طلا بگیرد و جایزه بزرگ این رقابتها را از آن خود کرد. او پس از دریافت مدال یادی کرد از الگ پوزانوف اولین سرمربی اش که هفته گذشته درگذشت.

ناوارایای ایتالیایی موفق شد قهرمان جهان و قهرمان المپیک بریتا هیده من آلمانی را در بازی فینال از پیش ور بردارد.

مطالب مرتبط