سنت چهارصد ساله دیدار بابانوئلها در مرز روسیه و فنلاند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سنت چهارصد ساله دیدار بابانوئلها در مرز روسیه و فنلاند

خبر کوتاه

سانتا کلوز موسوم به بابا نوئل در فنلاند و بابا نوئل روسیه، طبق یک سنت چهارصد ساله، در نیرالا واقع در مرز فنلاند و روسیه با یکدیگر دیدار کردند.

آنها طبق سنت همه ساله حال یکدیگر را طی یک سال گذشته جویا شدند.