پرتاب دوباره گاز اشک آور در پارلمان کوزوو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتاب دوباره گاز اشک آور در پارلمان کوزوو

خبر کوتاه

نمایندگان مخالف عادی سازی روابط کوزوو با صربستان، بار دیگر در پارلمان این کشور از گاز اشک آور استفاده کردند.

آنها همچنین گفتند تا زمانی که دولت از توافق خود با صربستان برای اعطای خودمختاری بیشتر به صربهای ساکن کوزوو صرف نظر نکند، از مبارزات خود دست نخواهند کشید.