امام جمعه پاریس: حملات اخیر پیامد سهل انگاری در برابر گسترش سلفی گری و اسلام گرایی افراطی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امام جمعه پاریس: حملات اخیر پیامد سهل انگاری در برابر گسترش سلفی گری و اسلام گرایی افراطی است

حملات پاریس با نام اسلامی که داعش مدعی آن است باردیگر انگشت اتهامات را بسوی مسلمانان فرانسه نشانه رفته است. مسلمانان در فرانسه یک هشتم جمعیت ۶۵ میلیونی را تشکیل می دهند. تعداد مسلمانان در این کشور بسیار فراتر از کشورهای دیگر اروپایی است.

دلیل ابوبکر، امام جماعت مسجد پاریس و رئیس پیشین «شورای مسلمانان فرانسه» درباره جوانان مسلمانی که به گروه های تروریستی می پیوندند می گوید: “ما با آغوشی باز از آنها استقبال می کردیم. حالا در جاهای مختلف از جمله در برخی مساجد و به رهبری بعضی امامان جماعت، کانون هایی شکل گرفته که محل تجمع افراد افراطی، جهادی، بزهکار، اسلام گرای افراطی و سلفی است. امامان فعال در این مکان ها افراد را آرام آرام به سوی گرایشی غرب ستیزانه و خشونت آمیز هدایت می کنند.”

مسجد پاریس چهارشنبه از مسلمانان پایتخت خواسته بود تا روز جمعه با تجمع در مقابل مسجد بزرگ پاریس مخالفت خود را با حملات تروریستی هفته گذشته اعلام کنند. با این حال این گردهمایی به دلیل نگرانی های امنیتی لغو شده و قرار است مسلمانان پس از نماز جمعه این هفته در تمام مساجد فرانسه برای قربانیان این حملات دعا کنند.