مظنونان اصلی حملات مرگبار جمعه شب پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مظنونان اصلی حملات مرگبار جمعه شب پاریس

آخرین گزارش ها حاکی است «محمد عبدالسلام» برادر مظنون فراری بنام «صلاح عبدالسلام» که مقام های امنیتی فرانسه حکم بازداشت بین المللی او را صادر کرده اند، «بدون وارد شدن اتهام» آزاد شده است.

در فرانسه مقامهای امنیتی به طور ویژه بر پرونده سه برادر «عبدالسلام» متمرکزند. «صلاح» که فراری است، «محمد» که ظاهرا آزاد شده است و «ابراهیم» که خود را در بولوار ولتر پاریس منفجر کرد.

از سوی دیگر پلیس بلژیک پنج نفر از ۷ مظنونی را که در ارتباط با حملات مرگبار جمعه شب پاریس برای بازجویی بازداشت کرده بوده آزاد کرده است.

مهاجمان مظنون دیگری که تا به امروز هویتشان شناسایی شده است عبارتند از: «عمر اسماعیل مصطفایی» ۲۹ ساله از حوالی پاریس، «بلال هدفی» ۲۰ ساله، «احمد المحمود» ۲۵ ساله از ادلیب سوریه، و «سامی عمیمور» ۲۸ ساله از حوالی پاریس.

از «عبدالحمید اباوود»، که در حال حاضر در سوریه به سر می برد به عنوان طراح و مغز متفکر حملات پاریس نام برده می شود.