بحران پناهجویان در کانون گفتگوهای سران اروپا و آفریقا در مالت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران پناهجویان در کانون گفتگوهای سران اروپا و آفریقا در مالت

رهبران اروپا و آفریقا در والتا، پایتخت مالت گرد هم آمده اند تا درباره بحران پناهجویان گفتگو کنند. انتظار می رود که اروپا برای جلوگیری از افزایش بی رویه کوچ انسان ها از قاره سیاه به کشورهای غنی، میلیاردها یورو کمک در نظر بگیرد تا در کشورهای مهاجرفرست امنیت و رشد اقتصادی ایجاد کند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «ما تسلیم باج خواهی نمی شویم اما به کمک دیگران نیاز داریم، همان گونه که دیگران نیز به کمک ما نیاز دارند.»

از ابتدای سال جاری مسیحی تا کنون نزدیک به ۱۵۰هزار مهاجر آفریقایی، عمدتا از اریتره، سومالی و نیجریه از راه خطرناک مدیترانه به مالت و ایتالیا رسیده اند. علاوه بر آن ۶۵۰ هزار تبعه سوری هم به اروپا کوچ کردند.

جیمز فرینی، خبرنگار یورونیوز که در والتا حضور دارد، می گوید: «رهبران اروپا تحت فشار هستند تا طی دو روز آینده راهکار ملموس تری پیشنهاد کنند. حتی سیاست جابجایی هزاران مهاجر که قرار بود گل سرسبد راهکارهای پیشنهادی باشد، به شدت شکست خورد. تا کنون تنها ۱۳۰ نفر از یونان و ایتالیا جابجا شده اند.»