اوکراین گامی دیگر به معافیت از اخذ ویزای کشورهای اتحادیه اروپا نزدیک شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
اوکراین گامی دیگر به معافیت از اخذ ویزای کشورهای اتحادیه اروپا نزدیک شد

ورخوونا رادا (پارلمان اوکراین) روز سه شنبه پیش نویس پنج قانون دیگر از ۱۳ قانون ضدفساد را تصویب کرد، مجموع قوانینی که در صورت تصویب تمامی آنها و بدنبالش چراغ سبز اتحادیه اروپا، شهروندان این کشور را از اخذ ویزا برای سفر به کشورهای عضو این اتحادیه معاف خواهد کرد.

یِهور یوبولایف از نمایندگان پارلمان اوکراین نسبت به تحقق وعده اتحادیه و معافیت اوکراینی ها از اخذ ویزای کشورهای عضو اتحادیه اروپا خوشبین نیست.

آقای یوبولایف می گوید:«نمی توان گفت که امروز پیش نویس قوانین را تصویب می کنیم و فردا از اخذ ویزا معاف می شویم. چنین وعده ای دروغی بیش نیست. تصمیم نهایی را پارلمان اتحادیه اروپا و وزارت های داخلی کشورهای عضو اتحادیه خواهند گرفت. آنها سپس خواهند پرسید وضعیت در کشورتان چگونه است؟ آیا شهروندان کشورتان آنقدر پول دارند تا در کشورهای ما گدایی نکنند؟ آیا با کشوری که به کشورتان حمله کرد، سیاست مرزهای باز را اختیار نکرده اید؟»

هدف از تصویب قوانین ضدفساد در اوکراین مبارزه با اولیگارشی و ایجاد ساز و کار و اختیارات قانونی برای توقیف و ضبط اموال و سرمایه هایی است که از راه های غیرقانونی و با فساد انباشته شده است.

ماریا کورنیوک، خبرنگار یورونیوز از کی یف می گوید:«برای معافیت شهروندان اوکراین از اخذ ویزا، نمایندگان پارلمان این کشور باید پیش نویس ۱۳ قانون را از تصویب بگذرانند. آنها بخش اعظم راه را پیموده اند اما وقت اندکی برای تصویب قوانین باقیمانده دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا در ۱۵ دسامبر تصمیم خود را خواهد گرفت تا به اوکراینی ها در معافیت از اخذ ویزا چراغ سبز نشان دهد یا نه؟»

پارلمان اوکراین تا دسامبر فرصت دارد تا ۴ قانون باقیمانده از ۱۳ قانون ضدفساد موردنظر اتحادیه اروپا را تصویب کند.